+34 690 95 28 54 | +34 681 98 36 76

 

Reserva

– Per confirma la seva reserva es pagarà el 25% de anticipi com a paga i senyal al número de compte que li serà facilitat o/a través dels mitjans establerts en aquesta pàgina. Aquest percentatge serà del 50% per a dates com Festius, Ponts, Setmana Santa o Cap d’Any.
– El pagament del total menys el dipòsit lliurat, es realitzarà en euros, en entrar a la casa.
– El pagament de la reserva al compte bancari del propietari implica l’PLENA ACCEPTACIÓ de totes les condicions aquí reflectides.

Fiança

– S’aportarà una fiança de 100 euros, en efectiu, que serà retornada si tot es troba en condicions, amb la devolució de les claus.
ocupació
– L’estada mínima és d’una nit. En Ponts, Setmana Santa, Nadal i vacances estivals tindrà preferència la contractació per període complet. Aquesta condició pot ser modificada pel propietari en les dates que consideri oportú.
– La prolongació de l’estada està condicionada al mutu acord entre propietaris i clients. Quan aquest últim no abandonés l’establiment el dia fixat per a la sortida i no hi ha acord per perllongar l’estada, l’establiment podrà disposar de la unitat d’allotjament.
– En cas d’abandonar la casa abans de la data de sortida contractada, en cap cas es retornarà l’abonat, quedant la casa a disposició del client fins a la data que figura a l’acord per servei.
– En cap cas podran allotjar a la casa més persones de les que figuren en el contracte de servei. L’incompliment d’aquesta norma anul·larà immediatament la reserva, havent abandonar la casa i no sent retornada cap quantitat.

Horaris

– L’entrada es serà a partir de les 15:00 i la sortida serà abans de les 12.00 hores. Aquest horari pot ser flexible segons disponibilitat. El cost del servei serà a partir de 20 €, depenent de les hores sol·licitades.
– S’aconsella notificar amb antelació l’hora d’arribada i així poder realitzar el lliurament de claus sense haver d’esperar cap de les parts. Qualsevol contratemps que retardi l’hora d’arribada és convenient comunicar-ho de la mateixa manera.

Anul·lacions

– La devolució de l’import per cancel·lació es realitzarà si l’avís de la cancel·lació es realitza amb més de 30 dies d’antelació (no aplicable a dates especials com a període estival, cap d’any, festes locals o ponts).

Normes d’ús

– El propietari es compromet a lliurar l’allotjament en perfectes condicions de neteja i ús, i a donar solució en la mesura del possible, als problemes que puguin presentar-se. Les deficiències que puguin trobar-se en el moment d’entrar a la casa han de ser comunicades al propietari el més aviat possible per poder ser corregides. El propietari es compromet a assumir les despeses de qualsevol reparació o desperfecte ocasionat per força major (trencament de canonades d’aigua, avaria elèctrica, de calefacció, etc.) El propietari no s’admetrà cap reclamació el dia de sortida ni en dies posteriors a ella.
– L’inquilí es responsabilitza del contingut de l’allotjament durant la seva estada, de mantenir-ho cuidat i deixar-ho ordenat.
– El llogater pot contactar amb el propietari per telèfon davant de qualsevol problema a hores prudents i a qualsevol hora si es tracta d’una emergència.
– L’inquilí ha d’avisar al propietari amb almenys mitja hora d’antelació de la sortida i lliurar-li les claus a l’hora convinguda.

Normes de l’estada

– Els ocupants, segons la legislació vigent, han de mostrar el DNI, facilitant còpia del nombre i dades al propietari. Dades que seran utilitzades únicament i exclusivament per a aquest fi, sense cap ús posterior dels mateixos. Segons la Llei Orgànica 3/2018 de 6 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals.
– Els ocupants no han de realitzar activitats, molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites, i han de respectar els horaris nocturns, sense fer sorolls, música, cantar, cridar, etc., ja que en les cases annexes tenen dret al descans nocturn, dels contrari els propietaris es veuran en possibilitat de cridar-li l’atenció. Els propietaris es reserven el dret d’admissió o cancel·lació de la reserva si no es respecta la present.
– Els ocupants han de tractar la casa i el seu contingut amb respecte i no sostreure res de la mateixa. Així mateix, es responsabilitzen dels danys causats per ells mateixos i eximiran de tota responsabilitat al propietari per les pèrdues i oblits que puguin produir-se. No obstant això, el propietari no tindrà inconvenient a remetre a contra-reemborsament qualsevol objecte que l’inquilí hagi pogut deixar oblidat, si aquest li ho comunica.
NO S’ACCEPTEN ANIMALS DE COMPANYIA .

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, haga clic sobre el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
INICIO